A岛匿名版
 首页版规 | 丧尸路标 | A岛“不扩散条约” | 常用图串 | 请关注A岛微博 | 芦苇娘的胖次| 人,是会思考的芦苇
芦苇娘表情包下载|输入法颜文字|App下载:芦苇娘(安卓)|基佬紫(安卓)|蓝A岛(安卓)|WP|Win10|芦苇娘(iOS)|橙A岛(iOS)

值班室


名 称
E-mail
标题
颜文字
正文
附加图片

•本版发文间隔为15秒。
•请在此举报不良内容,并附上串地址以及发言者ID。如果是回复串,请附上“回应”链接的地址,格式为>>No.串ID或>>No.回复ID
•请尽量写清楚理由,否则红名将按照主观判断进行处理或不处理。
•已处理的举报将SAGE。AI误删且有保留意义的老串或创作串可在集中串申请


无标题 无名氏 2021-06-20(日)09:09:20 ID:3225MDl [举报] [订阅] No.39246764 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39237608?page=5
>>No.39246601
举报理由:引战辱骂
爹味太浓

无标题 无名氏 2021-06-20(日)09:06:40 ID:7qPPwoU [举报] [订阅] No.39246693 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39237608
>>No.39237608
举报理由:马上要吵起来了,自删

无标题 无名氏 2021-06-20(日)09:04:57 ID:D05DZNG [举报] [订阅] No.39246636 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/38488379?page=101
>>No.39246575
举报理由:串版自删
自删;手滑没打完就误触发送

无标题 无名氏 2021-06-20(日)09:03:34 ID:Q7ab9My [举报] [订阅] No.39246602 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39233329?page=3
>>No.39234741
小喇叭入侵综一(。◕∀◕。)
举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2021-06-20(日)08:48:15 ID:rKWTfJD [举报] [订阅] No.39246279 [回应] 管理
>>No.39246275
发错串了

无标题 无名氏 2021-06-20(日)08:42:54 ID:CwIsApi [举报] [订阅] No.39246160 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39241408
>>No.39241408
举报理由:其他

无标题 无名氏 2021-06-20(日)08:38:56 ID:Fe641CP [举报] [订阅] No.39246084 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39241699
>>No.39241699
举报理由:引战辱骂
发表弱智言论讨骂

无标题 无名氏 2021-06-20(日)08:27:37 ID:dgdAArZ [举报] [订阅] No.39245909 [回应] 管理
>>No.39244176
串里全是鱼

无标题 无名氏 2021-06-20(日)08:22:11 ID:dCx1zTw [举报] [订阅] No.39245835 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39245636
>>No.39245712
举报理由:串版自删
暴露学校信息了

无标题 无名氏 2021-06-20(日)08:16:42 ID:32fs0jS [举报] [订阅] No.39245755 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39170793
>>No.39245738
举报理由:谣言欺诈

无标题 无名氏 2021-06-20(日)08:16:05 ID:XPrWG8p [举报] [订阅] No.39245750 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39241408?page=4
>>No.39243559
举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2021-06-20(日)08:12:44 ID:kLRj8z4 [举报] [订阅] No.39245701 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39244176
>>No.39244176
举报理由:钓鱼,引战

无标题 无名氏 2021-06-20(日)08:07:07 ID:LvzFlLm [举报] [订阅] No.39245637 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39224132
>>No.39244696
举报理由:引战辱骂
转进

无标题 无名氏 2021-06-20(日)07:58:45 ID:xZGTHG5 [举报] [订阅] No.39245547 [回应] 管理
举报理由:串版自删
https://adnmb.com/t/39245524

无标题 无名氏 2021-06-20(日)07:58:29 ID:KXjQ82s [举报] [订阅] No.39245545 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39244176
>>No.39244176
举报理由:钓bog的串

无标题 无名氏 2021-06-20(日)07:58:01 ID:RkuMfxF [举报] [订阅] No.39245540 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39184564
>>No.39215992
举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2021-06-20(日)07:54:40 ID:KXjQ82s [举报] [订阅] No.39245498 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39245154
>>No.39245154
举报理由:引战辱骂
晒妹

无标题 无名氏 2021-06-20(日)07:54:07 ID:KXjQ82s [举报] [订阅] No.39245492 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39241408
>>No.39241408
举报理由:引战辱骂
新人自爆

无标题 无名氏 2021-06-20(日)07:53:07 ID:8xxMD0g [举报] [订阅] No.39245480 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39241408
>>No.39242108
https://adnmb.com/t/39241408
>>No.39242138
https://adnmb.com/t/39241408
>>No.39242170
https://adnmb.com/t/39241408?page=2
>>No.39242913
https://adnmb.com/t/39241408?page=2
>>No.39243002
https://adnmb.com/t/39241408?page=3
>>No.39243102
https://adnmb.com/t/39241408?page=3
>>No.39243156
举报理由:引战辱骂
buff叠满(*゚∀゚*)

无标题 无名氏 2021-06-20(日)07:51:57 ID:Dlv5SW2 [举报] [订阅] No.39245469 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39244176?page=2
>>No.39245413
举报理由:引战辱骂

UP主: